Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

«Ενημέρωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13-2-2014 »


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ              
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
Ταχ. Δ/νση           
Ταχ. Κώδ.   
 Πληροφορίες
Κιν. Τηλ.
                                                                      
       

:Ελ. Βενιζέλου 3
:ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300     
:Χρήστος Πετσανούκης     
:6945301198

                           Γουμένισσα 14/2/2014
                 Αρ.Πρωτ.: 11
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                     
           

.
     ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13-2-2014 »

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου παραβρέθηκαν 45 συνάδελφοι  , ο πρόεδρος τους ενημέρωσε πως ο Σύλλογος λειτουργεί υπεύθυνα χωρίς να θέλει να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού συγκαλώντας έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις χωρίς ουσία ,  αλλά καλεί τους συναδέλφους όταν έχει δεδομένα, πληροφορίες και κατευθύνσεις έγκυρες  και για αυτόν τον λόγω συγκάλεσε τη συνέλευση  τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή . 


 

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωσε για την ημερίδα της ΔΟΕ-Βέροια 28-1-2014 και για τη στάση του κλάδου στο θέμα της Αυτοαξιολόγησης  .

Κατόπιν έγινε διανομή στους παρόντες εκπαιδευτικούς  εντύπου που αφορούσε τα επίμαχα άρθρα του ΠΔ152, του Ν.4024/2011και του ΦΕΚ614/15-3-2013, σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και έγινε συνοπτική αναφορά των σπουδαίων σημείων για τα οποία  θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ενημερωμένοι .

          Οι παρόντες συνάδελφοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σχετικά με την  Αυτοαξιολόγησης -Σχολικής μονάδας , την Αξιολόγησης-Εκπαιδευτικών και τη σύνδεση της με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, καθώς και την κατηγοριοποίηση των σχολείων . 
  
 Σχετικά με το πρακτικό που θα πρέπει να κάνει ο κάθε Σύλλογος Διδασκόντων για τις ομάδες συγκρότησης εργασίας-Αυτοαξιολόγησης  , η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ (ΠΑΜΕ) έκανε διανομή σχετικής πρότασης  , τότε τέθηκε το ζήτημα νομιμότητας της άρνησης συμμετοχής σύμφωνα με  αυτόν τον τρόπο που πρότεινε η ΕΣΑΚ και έγινε ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να βρεθεί η κατάλληλη πρόταση . Στη συνέχεια έγινε διανομή και παρουσιάστηκε εναλλακτικό σχέδιο πρακτικού  το οποίο συμπλέει σύμφωνα με τις το έγγραφο της ΔΟΕ( 20-1-2014 αριθ. Πρωτ.570) το οποίο κατά την γνώμη των περισσοτέρων, είναι περισσότερο σύννομο έτσι ώστε να μην κινδυνέψουν οι εργασιακές σχέσεις κανενός εκπαιδευτικού .

Με αυτά τα θέματα λύθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση , λόγω ότι δεν υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου δεν πάρθηκε απόφαση .
 Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να συνεδριάσει  25-2-2014 για το ίδιο θέμα της «Συγκρότησης των ομάδων εργασίας Αυτοαξιολόγησης» προκειμένου να σας αποστείλει την τελική πρότασή του ,σχετικά με το πρακτικό που θα πρέπει να γράψει ο κάθε Σύλλογος Διδασκόντων .   


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου