Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Συλλόγου


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ               
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
Ταχ. Δ/νση           
Ταχ. Κώδ.   Πληροφορίες
Κιν. Τηλ.
                                                                       
       

:Ελ. Βενιζέλου 3
:ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300     
:Χρήστος Πετσανούκης     
:6945301198

                                 Γουμένισσα 18-3-2015
Αρ.Πρωτ.:  1

               ΠΡΟΣ:
                        ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


                     
           

.
     Θέμα : Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Συλλόγου

Σύμφωνα με τo έγγραφο της Δ.Ο.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου 1454/12-3-2015  τo οποία σας έχει ήδη αποσταλεί , αλλά είναι αναρτημένο και  στο ιστολόγιο μας, ο Σύλλογος Ε.Π.Ε. Παιονίας καλεί τα μέλη του σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις ,για να αποφασίσει για την περαιτέρω συνδικαλιστική δράση του κλάδου. Οι συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιουπόλεως  στις 14.15 ως εξής :

1η : Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.
2η : Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 .
3η : Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015.
Από εμπειρία προηγούμενων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων  , συνήθως στην 3η  επαναληπτική σύγκληση  Γενικής Συνέλευσης υπάρχει απαρτία  , για αυτό το λόγω  παρακαλούμε να παραβρεθείτε οπωσδήποτε στη συνέλευση την Πέμπτη 26-3-2015 .   

Στην πρώτη απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου των μελών του Συλλόγου, στη δεύτερη απαιτείται παρουσία ενός τρίτου των μελών του Συλλόγου και στην τρίτη του ενός πέμπτου. Μέλη συλλόγου περίπου 215. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι γενικές συνελεύσεις, λόγω έλλειψης απαρτίας, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συλλόγου για να πάρει αποφάσεις, τις οποίες θα μεταφέρει στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας .