Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Αυτοαξιολόγηση – Μέτρα ακύρωσης στην πράξη Αριθμ.Πρωτ. 781
Αθήνα 7/4/2014
Προς
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
              ΘΕΜΑ : Αυτοαξιολόγηση – Μέτρα ακύρωσης στην πράξη

                Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για την αποτροπή, στην πράξη,  της εφαρμογής  της αυτοαξιολόγησης,  που άμεσα συνδέεται με την αξιολόγηση – χειραγώγηση και σε συνέχεια της από 30-3-2014 απόφασής του.
Αποφάσισε τα παρακάτω:


Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

«Ενημέρωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2-4-2014 »


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ               
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
Ταχ. Δ/νση           
Ταχ. Κώδ.   Πληροφορίες
Κιν. Τηλ.
                                                                      
      


  
:Ελ. Βενιζέλου 3
:ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300     
:Χρήστος Πετσανούκης     
:6945301198

                                 Γουμένισσα 2/4/2014
Αρ.Πρωτ.: 19
ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                     
           

.
 
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου παραβρέθηκαν 45 συνάδελφοι  , ο πρόεδρος έκανε ενημέρωση  για τα έγγραφα τα οποία έχει στείλει ο Σύλλογος και η ΔΟΕ σχετικά με την αυτοαξιολόγηση  .


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
Ταχ. Δ/νση           
Ταχ. Κώδ.   Πληροφορίες
Κιν. Τηλ.
                                                                      
       

:Ελ. Βενιζέλου 3
:ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300     
:Χρήστος Πετσανούκης     
:6945301198

                                 Γουμένισσα 31/3/2014
Αρ.Πρωτ.: 16
               ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                     
           

.
     

ΘΕΜΑ   1ο    :                                                                                                                                 «Έκτακτη Γενική Συνέλευση-Αυτοαξιολόγηση Ομάδες Εργασίας »                                                                                                                          

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση τις 31-3-2014 , αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη  2-4-2014 ώρα 14.15 στο  2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου , προκειμένου να σας ενημερώσει :