Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ              
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
Ταχ. Δ/νση           
Ταχ. Κώδ.   Πληροφορίες
Κιν. Τηλ.
                                                                      
       

:Ελ. Βενιζέλου 3
:ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300     
:Χρήστος Πετσανούκης     
:6945301198

                              
 Γουμένισσα 15/5/2014
Αρ.Πρωτ.: 23
      ΠΡΟΣ:
ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


                     
           

.
     


Κατόπιν του εγγράφου 25-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας , είμαστε υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουμε τη Γενική Συνέλευση εκτός διδακτικού ωραρίου .
Έτσι το  Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιονίας καλεί όλα τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:30, στο Κέντρου Πολιτισμού και Πληροφόρησης Πολυκάστρου, με την παρακάτω ημερήσια διάταξη :ΕΣΠΕΡΙΔΑ 14-5-2014 «Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για την υποστήριξη των παιδιών στη σχολική τους πορεία»3η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς»
«Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παιονίας»

 «Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται
για την υποστήριξη των παιδιών στη σχολική τους πορεία»

Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, ώρα 6:30 μ.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ