Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ATΩΓHΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΞΟΥΜΕ
Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι,
είµαστε αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και απευθυνόµαστε σ' εσάς για να
συζητήσουµε από κοινού τα τεράστια προβλήµατα που δηµιουργούνται στο χώρο της Ειδικής
(αλλά και Γενικής) Αγωγής µε βάση τις τελευταίες εξελίξεις.
 
Ποιά είναι η κατάσταση της Ειδικής Αγωγής σήµερα;
Τα Ειδικά Σχολεία άργησαν πάλι ν' ανοίξουν λόγω έλλειψης προσωπικού ενώ πολλά απ' αυτά
δεν έχουν στελεχωθεί πλήρως και υπολειτουργούν. Χαρακτηριστική είναι π.χ. η περίπτωση
του σχολείου Κωφών στην Ξάνθη που δεν λειτουργεί ακόµα και ενώ έφτασαν τα
Χριστούγεννα την ίδια στιγµή, δεκάδες µαθητές αδυνατούν να µετακινηθούν προς και από
το σχολείο τους και τα έξοδα της µετακίνησης επιβαρύνουν τους γονείς.
Στα Γενικά Σχολεία, δεκάδες Τµήµατα Ένταξης δεν λειτουργούν. Οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικoί που προσλήφθηκαν αναγκάζονται σε κάποιες περιπτώσεις να καλύπτουν τις
ανάγκες δύο Τµηµάτων 'Ενταξης µε αριθµό παιδιών που υπερβαίνουν τα 20 όπως π.χ, γίνεται
σε όλο το νοµό Εύβοιας.
Επίσης οι Παράλληλες Στηρίξεις δεν έχουν στελεχωθεί όλες Π.χ. στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη, σε σύνολο 124 Παράλληλων Στηρίξεων που είχαν εγκριθεί, προσλήφθησαν 48
εκπαιδευτικοί. Το αποτέλεσµα είναι: α) τη στιγµή που υπάρχουν άνεργοι εκπαιδευτικοί
Ειδικής Αγωγής κάποιοι συνάδελφοι τους πρέπει να γίνουν «λάστιχο» για να καλύψουν την
ένταξη 2-3-4 µαθητών στο Γενικό Σχολείο. Αυτό υποβαθµίζει ασύλληπτα το παιδαγωγικό έργο
της Ένταξης/Παράλληλης Στήριξης
β) πολλοί γονείς αναγκάζονται να προσλάβουν ιδιωτικό
προσωπικό για
Παράλληλη Στήριξη καθώς η Πολιτεία δεν αναλαµβάνει τις ευθύνες της ως
προς το συνταγµατικό δικαίωµα όλων των παιδιών στην ισότιµη εκπαίδευση.
Τί θα γίνει του χρόνου;
Αν αυτή είναι η δύσκολη κατάσταση που επικρατεί φέτος, του χρόνου η Δηµόσια Ειδική Αγωγή
θα έχει σχεδόν διαλυθεί. Και αυτό διότι:
α) µε το νέο οργανόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας προωθείται και επίσηµα η κατάργηση
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Επίσης και συζητείται ανοιχτά η κατάργηση των ΚΕΔΔΥ.

β) η επικείµενη κατάργηση των ΚΕΔΔΥ φαίνεται και από το άρθρο 39 (διατάξεις Ειδικής
Αγωγής) του σχέδιου Νόµου για το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Σύµφωνα
µε αυτό, η διάγνωση των µαθητώv περνάει από τα ΚΕΔΔΥ στα Ειδικά Σχολεία. Είναι σίγουρο ότι τα Ειδικά Σχολεία, λίγα και υποστελεχωμένα, θα αντιμετωπίσουν φοβερές πιέσεις.
ν) ακόµα περισσότερο, δεν θα µπορεί να υπάρξει διάγνωση και εκπαίδευση αν απολυθούν
οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής. Η Ειδική Αγωγή στελεχώνεται κατά 50% από αναπληρωτές
εδώ και πολλά χρόνια. Με τη ρητή πρόβλεψη του Μνηµονίου 3 για µείωση των αναπληρωτών
κατά 85% η Ειδική Αγωγή θα γυρίσει πίσω δεκαετίες.
Εκτιµούµε ότι όλη αυτή η αναδιάρθρωση σκοπεύει στη συρρίκvωση της Ειδικής Αγωγής για
λoγιστικoύς λόγους. Στο όνοµα µιας κακώς εννοούµενης Ένταξης (χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς
προσωπικό) οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα σταλθούν στα Γενικά Σχολεία και
όλη η προσπάθεια εκπαίδευσης και ένταξης τους θα πρέπει να γίνει από το Γενικό Δάσκαλο.
Πιέσεις λοιπόν θα υπάρξουν και στα Γενικά Σχολεία.
Eκτιμούμε ακόµα ότι η «Ένταξη» µε αυτούς τους όρους θα οδηγήσει σε µεγάλη αποτυχία.
Χωρίς εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, χωρίς υποδοµές χωρίς επιµορφωµένους σε θέµατα
Ειδικής Αγωγής Γενικούς Δασκάλους, αυτή η ένταξη δεν θα τα καταφέρει. Αντίθετα, είναι
πιθανό ν' αναπτυχθούν ρατσιστικά φαινόµενα. Και οι γονείς χτυπηµέvοι από την οικονοµική
κρίση, θα βρεθούν σε δυσάρεστη θέση είτε να κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι, είτε να
πληρώνουν ιδιωτική εκπαίδευση (αν έχουν το αντίτιµο),
Τι πρέπει να κάνουµε;
Καταρχήν πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να δώσουµε τη µάχη από φέτος διότι του χρόνου
θα είναι αργά. Γι' αυτό ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής παίρνουµε την πρωτοβουλία να
καλέσουµε όλους τους εµπλεκόµενους (γονείς, εκπαιδευτικούς. ειδικό προσωπικό, ειδικό
βοηθητικό προσωπικό, επαγγελµατίες ειδικής αγωγής, συλλόγους) για να συζητήσoυµε τα
προβλήµατα, να βρούµε το προτεινόµενο πλαίσιο λύσεων και να παλέψουµε γι' αυτό.
Θέλουµε να χτίσουμε µια διαρκή διαδικασία συνέλευσης και
ανώνα που θα αποτρέψει τη διάλυση της Δηµόσιας Ειδικής Αγωγής. Δεν µπορούµε πια να παλεύουµε ο καθένας µόνος του,
από το δικό του µετερίζι. Ξέρουµε ότι τα προβλήµατα για τους γονείς είναι πολλά, οικονοµικά,
εργασιακά, επιβίωσης. και
θα γίνουν ακόµα χειρότερα αν δεν υπάρχει Ειδική Αγωγή για τα
παιδιά. Το ζήτηµα δεν είvαι οικονοµικό, είναι πολιτικό. Στις δύσκολες περιόδους οικοvοµικής
και δηµοσιονοµικής κρίσης. οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες θα πρέπει να προστατεύονται από
την Πολιτεία και όχι να ρίχνονται στον Καιάδα.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 1ΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013,17:30
ΠΗΝ ΕΔΟΘ (Προξένου Κοροµηλά 51)
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -www.sαtea.gr Για επικοινωνία µε τους avaπληρωτές  εκπαιδευτικoύς Ειδικής Αγωγής.
info@sαtea.qr τηλέφωνο εnικοινωνίας: 699 7002373

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου