Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

« Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας »

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Γ΄
---------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης- Γκ. Δερτεριάν
Τηλ: 210-3442125, 210-3442804
Fax: 210-3442897
Ιστοσέλίδα: www.minedu.gov.gr
Mail: dppe@minedu.gov.gr, dprb@minedu.gov.gr

Μαρούσι 7 – 10 - 2014
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ
Φ.351.5/ 84 / 160735 /Δ1
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Θέμα: « Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας »

Σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση των εκλογοαπολογιστικών γενικών συνελεύσεων των εκπαιδευτικών και προκειμένου να διευκολύνονται στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων, η υπηρεσία δύναται να χορηγεί συνδικαλιστική άδεια για την πραγματοποίηση των ως άνω γενικών συνελεύσεων, μίας ( 1 ) εργάσιμης ημέρας εντός του σχολικού έτους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου