Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΗΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΟΝΙΑ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      Κιλκίς  1-9-2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                    Αριθ. Πρωτ.: 194
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ. Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 
Ταχ. Δ/νση :  Αγίου Γεωργίου 1

Τ.Κ. :              61100 Κιλκίς

Πληροφορίες :  Γεωργία Μπλάτση

ΠΡΟΣ:     Τους-Τις Δ/ντές-ντριες,

Τηλ. & φαξ : 23410-76238              

 Πρ/νους-νες των Δημ. Σχολείων

e-mail: perivallon@dipe.kil.sch.gr

 

& Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς

 

   KOIN: 1. Σχολικούς Συμβούλους

 

                 Α/θμιας Eκπ/σης Κιλκίς

 

               2. «ΝΗΡΕΑ» Κιλκίς

 

                3. Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας    Εκπ/σης Παιονίας
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση συμμετοχής στο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα : «Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο»
ΣΧΕΤ : 106/ 3-7-2014/Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΝΗΡΕΑΣ» Κιλκίς

H Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ», τους/τις Σχολικούς Συμβούλους Α/θμιας Eκπ/σης Κιλκίς και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Παιονίας, προτίθενται να διοργανώσουν Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: «Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο»


 
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν Προγράμματα Αγωγής Υγείας με θέματα την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς, την ψυχική υγεία/διαπροσωπικές σχέσεις και την πρόληψη των εξαρτήσεων.
«Κατά τη διάρκεια του  Εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα  να εξοικειωθούν τόσο με την βιωματική ομαδοσυνεργατική μέθοδο όσο και με θέματα όπως δεξιότητες του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή/συντονιστή (επικοινωνία, συνεργασία, συντονισμός ομάδων, δυναμική ομάδων), αλλά και δεξιότητες όπως αυτοεκτίμηση, έκφραση συναισθημάτων και διαχείριση συγκρούσεων. Παράλληλα στους συμμετέχοντες θα δοθεί υποστηρικτικό υλικό, προτεινόμενη βιβλιογραφία και θα υπάρχει και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση τέτοιων Προγραμμάτων. Τέλος, θα υπάρχει η δυνατότητα, σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για επιστημονική στήριξη από το «ΝΗΡΕΑ», όταν κριθεί απαραίτητο». 

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα του «ΝΗΡΕΑ» στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας, έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 4 τρίωρες συναντήσεις, κατά τις ώρες 17.00-20.00, στις ημερομηνίες που αναφέρονται στη συνέχεια και με τη θεματολογία που αναγράφεται :
«Προάγοντας την ψυχική και συναισθηματική υγεία στο σχολείο»

Πρόγραμμα βιωματικού εργαστηρίου
1η μέρα: Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 17:00-20:00
Γνωριμία- Στόχοι εργαστηρίου - Προσδοκίες - συμβόλαιο - ψυχική και συναισθηματική υγεία
2η μέρα: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 17:00-20:00
Διαχείριση συναισθημάτων - Αυτοεκτίμηση
3η μέρα: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 17:00-20:00
Δουλεύοντας σε ομάδες
4η μέρα: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, ώρες 17:00-20:00
Παρουσίαση των Προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσυναισθηματικής υγείας – Κλείσιμο - Αξιολόγηση

Παρακαλούνται οι Δ/ντές–Δ/ντριες και οι Πρ/νοι-Πρ/νες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται ως τις 12-9-2014, στο e-mail: perivallon@dipe.kil.sch.gr ή να τη στείλουν στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων.                                                        
                                                                                 

                                                                                    Ο  Διευθυντής της                                                              
                                                                        Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Κιλκίς                                                                                                               Κωνσταντίνος  Ραμπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου