Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
Ταχ. Δ/νση           
Ταχ. Κώδ.   Πληροφορίες
Κιν. Τηλ.
                                                                      
       

:Ελ. Βενιζέλου 3
:ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 61300     
:Χρήστος Πετσανούκης     
:6945301198

                                 Γουμένισσα 31/3/2014
Αρ.Πρωτ.: 16
               ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                     
           

.
     

ΘΕΜΑ   1ο    :                                                                                                                                 «Έκτακτη Γενική Συνέλευση-Αυτοαξιολόγηση Ομάδες Εργασίας »                                                                                                                          

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση τις 31-3-2014 , αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη  2-4-2014 ώρα 14.15 στο  2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου , προκειμένου να σας ενημερώσει : ·         Για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν την εγκύκλιο  υπ’ αριθμόν 44375/Γ1/24-3-2014 αναφορικά με την διαδικασία της αξιολόγησης, στις ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων και στην συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες έργου . Να ακούσουμε τις απόψεις σας και  να λάβουμε απόφαση συλλογικά για το τι θα πράξουμε 

·         Για την 24ωρη  απεργιακή κινητοποίηση Παρασκευή 4-4-2014

·         Για την 24ωρη  απεργιακή κινητοποίηση Τετάρτη 9-4-2014

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τα έγγραφα της ΔΟΕ που σας έχουμε αποστείλει  αριθ. Πρωτ. 756/28-3-2014 ,αριθ. Πρωτ. 757/30-3-2014 και την γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ . Μετά την ανάγνωση των προαναφερόμενων εγγράφων, το Δ.Σ. διακρίνει τέσσερις περιπτώσεις που κατά την γνώμη μας μπορούν να υπάρξουν ,μετά τη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων από τον Δ/ντή του κάθε σχολείου   :   

1η Περίπτωση Άρνηση του Συλλόγου Διδασκόντων  στη συγκρότηση ομάδων εργασίας .

Ο Σύλλογος υπογράφει το σχέδιο πρακτικού της ΔΟΕ ( αρ.πρωτ. 653/19-2-2014) και ο Δ/ντης συγκροτεί τις ομάδες εργασίας  σύμφωνα με την εγκύκλιο  υπ’ αριθμόν 44375/Γ1/24-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας .

«Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, που καλούνται να εκτελέσουν μια παράνομη εντολή, οφείλουν να αναφέρουν την αντίθεση τους στην παράνομη τούτη εντολή , γιατί η εκτέλεση παρανόμων εντολών εκ μέρους τους χωρίς δήλωση της αντίθεσης τους δεν τους απαλλάσσει από (προσωπικές και υπηρεσιακές) ευθύνες», σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ.

«Οι εκπαιδευτικοί, που θα οριστούν στις ομάδες έργου, δικαιούνται: (α) να αναφέρουν την αντίθεση τους στην ως άνω παράνομη σύσταση των ομάδων έργου είτε ατομικά είτε με πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων (β) να αρνηθούν να παρέχουν έργο εκτός του ωραρίου εργασίας τους » , σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ.

   «Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα ολοκλήρωσης των πολύπλοκων διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης, με ομάδες έργου, που θα λειτουργούν εντός ωραρίου, πράγμα, που στην πράξη αποδυναμώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του Υπουργείου» , σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ.«Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους , το άρθρο 25 του ν. 3528/2007 προβλέπεται «….2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτέλεση να αναφέρει εγγράφως την αντίθεση γνώμη του και να εκτελέσει την διαταγή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτή», σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ.

2η Περίπτωση   Ο Συλλόγου Διδασκόντων δέχεται ομόφωνα την συγκρότηση ομάδων εργασίας

Συντάσσετε πρακτικό και αποστέλλεται στο Σχολικό σύμβουλο.

3η Περίπτωση    Ο Σύλλογος Διδασκόντων δέχεται κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση ομάδων  εργασίας.

Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στα όρια των αρμοδιοτήτων του , είναι δεσμευτικές για όλους και υλοποιούνται με ευθύνη του Δ/ντη του Σχολείου. Στην πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας , αν ζητηθεί . 

 Ομοίως ,«Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους , το άρθρο 25 του ν. 3528/2007 προβλέπεται «….2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πριν την εκτέλεση να αναφέρει εγγράφως την αντίθεση γνώμη του και να εκτελέσει την διαταγή, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτή», σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ.

4η Περίπτωση    Ο Σύλλογος Διδασκόντων αρνείται κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση ομάδων  εργασίας.

Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στα όρια των αρμοδιοτήτων του , είναι δεσμευτικές για όλους και υλοποιούνται με ευθύνη του Δ/ντη του Σχολείου. Στην πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας , αν ζητηθεί .  Στην συγκεκριμένη περίπτωση μειοψηφία είναι αυτοί που ζητούν τη συγκρότηση ομάδων .

Άρα οι ομάδες εργασίας δεν συγκροτούνται και ακολουθείται η πρώτη περίπτωση .Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΕΠΕ κατά πλειοψηφία αποφάσισε να στηρίξει τις αποφάσεις της ΔΟΕ και σας προτρέπει να στηρίξετε την , «Άρνηση του Συλλόγου Διδασκόντων  στη συγκρότηση ομάδων εργασίας»              (1η Περίπτωση )  ΘΕΜΑ  2ο  «Αγωνιστικό πλαίσιο Ομοσπονδίας ΔΟΕ »Το Δ.Σ. της ΔΟΕ προχωρά σε συντονισμό του αγώνα με στόχο την ακύρωση και την κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, με τα παρακάτω βήματα:  • Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή 4 του Απρίλη και καλεί τους εκπαιδευτικούς του Λεκανοπεδίου και των όμορων περιοχών σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι, από τις 12 το μεσημέρι.
  • Αποτρέπει την πραγματοποίηση του σεμιναρίου των Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την αξιολόγηση  την Παρασκευή 4/4, το Σάββατο 5/4 και Κυριακή 6/4.
  • Κηρύσσει διαρκή στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για όλο το χρονικό διάστημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στην οποία, ως «επιστρατευμένοι», συμμετέχουν.
  • Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Τετάρτη 9 του Απρίλη, προκειμένου οι Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το σύνολο των εργαζομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.         Θυμίζουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει τόσο η νομική διαδικασία με την κατάθεση αίτησης ακύρωσης της συγκεκριμένης εγκυκλίου υπ’ αριθμόν 44375/Γ1/24-3-2014,όσο και η διερεύνηση άλλων νομικών ενεργειών ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης.                                                                                                                            Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη , προγραμματίστε τις υποχρεώσεις σας , για  να παραβρεθείτε ΟΛΟΙ στην Έκτακτη Γενική ΣυνέλευσηΤο ζήτημα αφορά όλους μας , Δ/ντες , δασκάλους  ,Πρ/νες, νηπιαγωγούς και  ειδικότητες 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου