Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Αξιολόγηση – Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος» 

Αρ. πρωτ. 532                                                 Αθήνα 16/1/2014

                                    Προς
                                                                        Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
             
ΘΕΜΑ : Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Αξιολόγηση – Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος»
Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αξιολόγηση – Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος», στη Βέροια, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, ώρα 8:30 – 16:00 (Ξενοδοχείο «Αιγές»).
Στην ημερίδα καλούνται να συμμετέχουν :

  • Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων και οι αιρετοί των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
  • Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
  • Ένας συνάδελφος από κάθε διθέσιο και πάνω Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τον οποίο θα ορίσει ο Σύλλογος διδασκόντων. Έχει ζητηθεί ήδη γι’ αυτό σχετική άδεια από τους Περιφερειακούς Διευθυντές.

Κάθε Σύλλογος θα συμπληρώσει το έντυπο που επισυνάπτουμε, προκειμένου να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ημερίδα.
Το έντυπο να επιστραφεί με FAX στη Δ.Ο.Ε. συμπληρωμένο μέχρι τις   24 Ιανουαρίου 2014  (fax ΔΟΕ: 2103238981, 2103231977, 2103312760).

 
 Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα βαρύνουν τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Βέροια, 16 Ιανουαρίου 2014
Ξενοδοχείο «Αιγές»
«Αξιολόγηση – Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος»


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………………….

Συμμετοχή Δ.Σ.
Όνομα : ……………………………………………………………………….

Ιδιότητα στο Δ.Σ. : ……………………………………………………………………….ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι σύλλογοι των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να αποστείλουν κατάσταση με τα ονόματα όλων των συναδέλφων των σχολείων που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της ημερίδας.
(Να σταλεί το αργότερο μέχρι 24 Ιανουαρίου 2014 στα FAX της ΔΟΕ (210.3312760, 210.3231977, 210.3312760)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου