Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

ΑΔΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κιλκίς  29-4-2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. : 1887
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
 Προς : Σύλλογο Εκπ/κών      Π.Ε.Παιονίας
 
Ταχ. Δ/νση          : Αγίου Γεωργίου 1
Τ.Κ.                     : 61100 Κιλκίς
Πληροφορίες      : Μιχαλόπουλος Αντ.
Τηλ.                     : 2341024628


                                                                       

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας  για σύγκληση Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης

                στις 23 Μαΐου 2013 , ημέρα Πέμπτη »

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε.  ΚΙΛΚΙΣ

Έχοντας υπόψη :

1.      Το άρθρο 17 , παρ. 2, του Ν. 1264/ 82 «Περί συνδικαλισμού»

2.      Το έγγραφο Φ. 900.2/ Η/ 3238/23-5-84 του ΥΠΕΠΘ με θέμα : «Παροχή κάθε                  δυνατής διευκόλυνσης στους συνδικαλιστές μόνιμου ή επί συμβάσει προσωπικού»

3.    Τη ΣΤ5/56/13-11-00 Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Δ/ντές των Δ/νσεων και Πρ/νους των Γραφείων Π.Ε. και  Δ.Ε.

4.    Το με αριθ. πρωτ. 6/09-4-2013  έγγραφο του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Παιονίας

 

ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε

 

Την απουσία των εκπ/κών της Α/θμιας Εκπ/σης, που ανήκουν στο Σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε. Παιονίας από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, στις 23 Μαΐου 2013,  ημέρα Πέμπτη και από 8.30 π.μ., προκειμένου να πάρουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης.

            Οι εκπαιδευτικοί  που δε θα πάρουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και είναι μέλη του Συλλόγου καθώς και όσοι δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου, τη συγκεκριμένη εκείνη μέρα θα εργαστούν στα σχολεία - νηπ/γεία τους, προσφέροντας τα ημερήσια υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

 

                                                                                   Ο Δ/ντής  Α/θμιας Εκπ/σης   Κιλκίς


 

 

 

 

                                                                                                                                Κων/νος  Ραμπίδης

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :

  1. Σχολ. Σύμβουλο Π.Ε. 1ης Εκπ/κής Περιφ. Κιλκίς                  
  2. Σχολ. Σύμβουλο Π.Ε. 2ης Εκπ/κής Περιφ. Κιλκίς
  3. Σχολ. Σύμβουλο Π.Ε. 3ης Εκπ/κής Περιφ. Κιλκίς
  4. Σχολ. Σύμβουλο Προσχολ. Αγωγής  38ης  Περιφ.
  5. Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε.  Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου